Borgström, Ida (30 hp Översättningsvetenskap)
En kontrastiv studie av ekonomiska EU-texter som översatts från engelska till svenska och italienska med fokus på lexikala lån (497 Kb)

Branting, Peter (30 hp Översättningsvetenskap)
En hyllning till spelet (1300 Kb)
En kartläggning av fenomenet romhackning och den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel i Sverige

Lindve, Katarina (30 hp Översättningsvetenskap)
Syfte som karta och kompass under loopande översättning (1019 Kb)
En undersökning av skopos betydelse när en källtext översätts parallellt med två olika skopoi

Sannholm, Raphael (30 hp Översättningsvetenskap)
Att tänka rätt är stort, att tänka högt är större (835 Kb)
En Think-Aloud – studie av texttypens roll i översättningsprocessen