Recent publications

Nya publikationer Tolkning/Översättningsvetenskap/Recent publications Interpreting/Translation Stud.

LÄNKARNA NEDAN leder till publikationsdatabasen DiVA. För nya publikationer i Svenska/Nordiska språk och i Tvåspråkighet, se längst ned på sidan. / THE LINKS BELOW lead to the publication database DiVA, where the pages will show in Swedish – but you can easily switch to English. For recent publications in Bilingualism and Swedish/Scandinavian Languages, please see bottom of page.

Recent publications from the Department

Contacts

Reference library: Thomas Thomsen
thomas.thomsen@su.se

Achives: Gunilla Westin
gunilla.westin@su.se

Search DiVA, the Publication database of Stockholm University

Register in DiVA

Register in DiVA
Login is required.

Instructions for registration in DiVA (Library)

The Department's DiVA administrators
Research

Student essays: see (in Swedish) Uppsatsarkiv.