Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.

  Om oss

  Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) grundades 1986 vid Stockholms universitet med ett nationellt uppdrag direkt från regeringen att utbilda tolkar och översättare för Sveriges behov. Sedan den 1 januari 2013 är vi en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Elin Svahn. Foto: privat

  Elin Svahn: Språkdräkten som aldrig blir gammal? 28/10

  Elin Svahn, universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, deltar med föredraget "Språkdräkten som aldrig blir gammal? Uteblivna nyöversättningar från 1900-talets mitt och framåt" i Svenska litteratursällskapets höstmöte, som har översättning som tema.

  Headset med hörlurar och mikrofon på ett datortangentbord. Foto: CandyBox Images, MostPhotos

  Så kommer dubbade filmer påverka svenskarna. Lyssna på forskare i P1 Kultur

  Streamingtjänsten Netflix har börjat dubba filmer till svenska. Hur kommer det att tas emot här i Sverige, som inte har någon tradition av att titta på ljudligt översatta filmer? Samtal med Jan Pedersen, docent i översättningsvetenskap, Stockholms universitet och filmkritiker Felicia Frithiof.

  Person tecknar/beskriver jordens bana runt solen. Bild från isof.se

  DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025)

  Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.

  Bokhyllor i bakgrunden. Världslitteraturprogrammet. Hur sprids ett litterärt verk?

  Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket

  Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.

  Stockholms universitets logotyp

  Ledigt jobb: Universitetslektor i översättning (tidsbegränsad anställning). Sök senast 11/11

  Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på kurser i översättningsteori, praktisk översättning till svenska och språkvetenskaplig textanalys, samt handledning av examensarbeten; dessutom tillkommer egen forskning inom det översättningsvetenskapliga området.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Välkommen till höstterminen 2021 (HT21)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen sommaren och hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under (sommarterminen och) första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  Orange omslag med blek olivkvist. Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer

  Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986–2015

  Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.

  Omslag verksamhetsberättelse 2020 ljusblått

  Verksamhetsberättelse TÖI 2020

  Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser. Nu finns TÖI:s verksamhetsberättelse för 2020 (se pdf-lista).