Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Universitetslektor i översättningsvetenskap m. inriktn. översättning. Sök senast 29/10

Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning översättning (tidsbegränsad anställning). Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination på kurser i översättningsteori, praktisk översättning till svenska och språkvetenskaplig textanalys, samt handledning av examensarbeten; dessutom tillkommer egen forskning inom det översättningsvetenskapliga området.

Stockholms universitets logotyp

Ledigt jobb: Studievägledare (tidsbegränsad anställning). Sök senast 6/11

I rollen som studievägledare har du kontakt med både blivande och befintliga studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer. Arbetet gäller främst kurser och program i ämnena tolkning och översättning. En stor del av ditt arbete kommer att vara studievägledning.

Öppen för sen anmälan: Översättningsvetenskaplig teori och metod

Kursen består i en analytisk översikt över centrala frågeställningar, teorier och metoder inom den översättningsvetenskapliga forskningen. Den behandlar tre grundläggande teman som berör både tolkning och översättning:

En person står upp och gestikulerar, tre personer sitter vid ett bord och titttar

Handledarutbildning för teckenspråkstolkar, 5 hp (VT21)

Från och med våren 2020 erbjuds en kurs för yrkesverksamma teckenspråkstolkar som vill handleda studenter från Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

Tillgodoräknande av delkurser inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

För att en ansökan om tillgodoräknande inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning ska kunna behandlas krävs att du som ansöker är student vid Stockholms universitet.

 Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord

Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.

Ett gäng glada skolungdomar. Foto: Intensivsvenska

Intensivsvenska – en grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern

Projekttiden för utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska, är slut. Forskare och lärare i Intensivsvenska satsar nu på att mer systematiskt sprida och tillgängliggöra erfarenheter och lärdomar efter fyra års intensivt och nära samarbete för att uppnå en mer likvärdig, målinriktad och långsiktigt hållbar utbildning för nyanlända elever.

Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2020

Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet sker under höstterminen 2020 mestadels online. På campus planerar vi att ha en hel del examination och några undervisningstillfällen.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Institutionens information om distansundervisning:
Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

Dagens schema
Confrence Media for All 8 in 2019
EST European Society for Translation Studies
Kammarkollegiet

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

www.kammarkollegiet.se
Svenskt översättarlexikon

FB TÖI

facebook

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube