Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Two happy male students. Photo: Niklas Björling

En lyckad start på terminen

Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt läroplattformen Athena (eller Mondo), låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. På universitetets centrala webbplats finns information om hur du snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier.

Ladok

Webbregistrering VT20

Länken leder till en sida på institutionens huvudwebbplats.

Tre personer i samtal. Foto: Aleksandr Davydov, MostPhotos

Vård utan tolk kan bli dyrt i längden

Om läkare och patient inte förstår varandra får läkaren svårt att utföra sitt arbete. Professionell tolkning har stor betydelse för folkhälsan och är därför ett samhällsintresse, slår en rapport fast.

Ylva Sandberg

Konferenstolk i EU-parlamentet

Ylva Sandberg lever sin dröm. Hon har utbildat sig till konferenstolk på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) hos oss och jobbar i dag som frilansande översättare och tolk, bland annat i EU-parlamentet.

Media for All 8

Konferensen Media for All 8:s betydelse för dagens medielandskap. Rektor vloggar

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding invigde den internationella konferensen Media for All 8 i juni 2019, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. Här berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. Värd för konferensen var Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Dagens schema
Confrence Media for All 8 in 2019
EST European Society for Translation Studies
Kammarkollegiet

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

www.kammarkollegiet.se
Svenskt översättarlexikon

FB TÖI

facebook

FB Svefler

facebook
youtube