Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Välkommen till höstterminen 2021 (HT21)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen sommaren och hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under (sommarterminen och) första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Om undervisningen vid institutionen

  Bokmässan logotyp

  Du sköna nya värld? TÖI på Bokmässan i Rum för översättning 24/9

  I det här samtalet i Rum för översättning möts sociologen Roland Paulsen, fackklubbsordföranden Linus Kollberg och översättningsvetaren Elin Svahn för att blicka framåt och försöka förutspå vad ett kommande eventuellt teknikskifte kan innebära för översättaryrket i form av ökad användning av maskinöversättning och översättningsverktyg.

  Stockholms universitets logotyp

  Lediga jobb: Doktorander i översättningsvetenskap (2 st.) Sök senast 15/10

  Doktorandplatserna är förlagda till TÖI i Stockholm. Utlysningen är öppen för alla former av översättningsvetenskaplig forskning. Prioriteras gör dock ansökande, som kan delta i undervisning på svenska, samt med projekt som anknyter till existerande forskning på TÖI.

  Headset med hörlurar och mikrofon på ett datortangentbord. Foto: CandyBox Images, MostPhotos

  Så kommer dubbade filmer påverka svenskarna. Lyssna på forskare i P1 Kultur

  Streamingtjänsten Netflix har börjat dubba filmer till svenska. Hur kommer det att tas emot här i Sverige, som inte har någon tradition av att titta på ljudligt översatta filmer? Samtal med Jan Pedersen, docent i översättningsvetenskap, Stockholms universitet och filmkritiker Felicia Frithiof.

  Person tecknar/beskriver jordens bana runt solen. Bild från isof.se

  DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025)

  Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.

  Bokhyllor i bakgrunden. Världslitteraturprogrammet. Hur sprids ett litterärt verk?

  Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket

  Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.

  Översättningsvetenskap i Sverige – 30 års bokpublikationer. Bibliografi 1986-2015

  Den här bibliografin förtecknar böcker om översättning och tolkning, skrivna av författare bosatta eller verksamma i Sverige. De år som bibliografin täcker, 1986–2015, karakteriseras av en stark utveckling av översättningsvetenskapen/Translation Studies, inte bara i Sverige utan också internationellt.

  Omslag verksamhetsberättelse 2020 ljusblått

  Verksamhetsberättelse TÖI 2020

  Här hittar du TÖI:s verksamhetsberättelser. Nu finns TÖI:s verksamhetsberättelse för 2020 (se pdf-lista).