Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  Bokmässan logotyp

  TÖI på Bokmässan i Rum för översättning: Översättning, representation och identitet. 26/9 kl. 13

  Vilka utmaningar innebär det för en översättare att återge erfarenheter som hen inte själv har? Vad händer när översättare som rasifieras som vita översätter böcker som tematiserar erfarenheter av exempelvis antisvart rasism? Följ samtalet "Översättning, representation och identitet" i Rum för översättning på Bokmässan, som streamas live i år.

  Ladok

  Registrering och reservupprop

  Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

  En person står upp och gestikulerar, tre personer sitter vid ett bord och titttar

  Handledarutbildning för teckenspråkstolkar, 5 hp (VT21)

  Från och med våren 2020 erbjuds en kurs för yrkesverksamma teckenspråkstolkar som vill handleda studenter från Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

  Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2020

  Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet sker under höstterminen 2020 mestadels online. På campus planerar vi att ha en hel del examination och några undervisningstillfällen.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Institutionens information om distansundervisning:
  Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

   Glada människor i olika åldrar och med olika etnicitet står och sitter runt ett bord

  Tolkarenan: en arena för spridning av tolkforskning

  Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället. Tolkarenan kommer årligen att erbjuda ett evenemang för spridning av tolkforskning till en bredare målgrupp.

  Dagens schema
  Confrence Media for All 8 in 2019
  EST European Society for Translation Studies
  Kammarkollegiet

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  www.kammarkollegiet.se
  Svenskt översättarlexikon

  FB TÖI

  facebook

  Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube