Tolk- och översättarinstitutet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet
  Elisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling

  Elisabet Tiselius utnämnd till docent i översättningsvetenskap

  Elisabet Tiselius är docent i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, och universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet. Elisabet Tiselius forskar om kognitiva processer i tolkning och översättning, samt utveckling av kompetens och expertkunnande hos tolkar och översättare som en del av dessa processer.

  Ledigt jobb: Adjungerad tolklärare med fokus på konferenstolkning och tolkning i offentlig sektor

  I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt. Framförallt inom områdena yrkesetik och professionskunskap, anteckningsteknik, konsekutivtolkning, visktolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning, som till exempel teoretiska perspektiv med fokus på tolkteori. Kursansvar ingår också. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

  Ylva Sandberg

  Konferenstolk i EU-parlamentet

  Ylva Sandberg lever sin dröm. Hon har utbildat sig till konferenstolk på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) hos oss och jobbar i dag som frilansande översättare och tolk, bland annat i EU-parlamentet.

  Media for All 8

  Konferensen Media for All 8:s betydelse för dagens medielandskap. Rektor vloggar

  Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding invigde den internationella konferensen Media for All 8 i juni 2019, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. Här berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. Värd för konferensen var Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Dagens schema
  Confrence Media for All 8 in 2019
  EST European Society for Translation Studies
  Kammarkollegiet

  Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

  Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

  www.kammarkollegiet.se
  Svenskt översättarlexikon

  FB TÖI

  facebook

  FB Svefler

  facebook
  youtube