Tolk- och översättarinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
Elin Svahn

Rum för översättning: Att översätta Lise Tremblay. Lyssna på podd från Stockholm Literature

Ett samtal mellan Elin Svahn och Maria Morberg om Elins arbete med att översätta den franskkanadensiska författaren Lise Tremblays böcker ”Hägern” (Rámus 2015) och ”Huset på Saint Pauls väg” (Rámus 2017), en personlig bok om en döende mor och en döende far som kanske är en roman, en berättelse, ett kvitto eller en autofiktion. Elin Svahn är översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur och doktorand på TÖI och Maria Morberg är redaktör på Moderna Museet.

Rum för översättning: Hur översätts ett omslag ? Lyssna på podd från Bokmässan 2018

Hur tänker dagens förläggare när man presenterar översättningar för en svensk publik? Går det att undvika stereotypa former för rekontextualisering? Och hur skiljer sig formgivningen mellan översatt och icke-översatt litteratur? Hör ett samtal om de- och rekontextualisering av bilder och litteratur. Deltar gör formgivare, forskare och förläggare av översatt litteratur. TÖI var med och arrangerade.

Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

Ledigt jobb: Biträdande lektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning. Sök 13/12

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen egen forskning enligt upprättad forskningsplan inom det översättningsvetenskapliga området. Därtill tillkommer undervisning (30 %) och examination på kurser i praktisk översättning, där målspråket är svenska, och i översättningsteori, på specialiserade kurser i översättningsvetenskap, samt handledning av examensarbeten.

Maria LimFalk/Tomas Riad/Helena Bani-Shoraka. Foto: LinneaBengtsson/Paulin Strömberg/Pia Nordin

Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

Ett symposium för lärare i svenska som andraspråk anordnades av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) 11–12 oktober. Forskarna Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka från vår institution höll föredrag om Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar, samt en artikel i Lisetten om förutsättningar för lärande.

Pratbubblor. Foto: Roberto Rizzo, MostPhotos

Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt

Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.

Ulf Norberg och Jan Pedersen TÖI.  Foto: Zi Segersand och Krzysztof Gurszyński

Nytt projekt: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning (2018)

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beviljat KTH och Stockholms universitet 370 592 kr, med möjlighet till ytterligare 3 miljoner kr, för projektet ”Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning”. Syftet är att ta fram ett system som ska hjälpa döva och hörselskadade att få tillgång till mer skrivtolkning.

m4a8

Call for papers – conference Media for All 8

The organizers for Media for All 8 welcome papers in four different formats: workshops, panels, presentations and posters.

Dagens schema
Mondo
EST European Society for Translation Studies
Kammarkollegiet

Registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet

Du som har gått vissa utbildningar i tolkning hos oss (TÖI) kan registrera dig som utbildad tolk hos Kammarkollegiet.

www.kammarkollegiet.se
Svenskt översättarlexikon
Confrence Media for All 8 in 2019
facebook