Du kommer också att få viss praktisk förtrogenhet med olika genrer, kommunikationssituationer och kommunikationstekniker, huvudsakligen ur ett tolkningsperspektiv. Kursen innehåller förutom mera teoretiska delkurser också färdighetsdelar, där du framförallt övar tolkning. Kursen förbereder för en akademisk yrkesutbildning till tolk.

  • Kursen är inställd ht -17.
  • Kurskod TTA125

Förkunskapskrav och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Särskild behörighet: Universitetsstudier om minst 60 hp i något språkämne. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval: Högskolepoäng (upp till 225).

 

Ansökan

Förkunskapskrav och urval, och ansökan: antagning.se

 

Schema

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning

 

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA125 Tolkning och översättning I med inriktning tolkning (154 Kb)

 

Delkurser

  1.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120, TTA125 dk 1 Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv (147 Kb)
  2.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120, TTA125 dk 2 Översättningens och tolkningens villkor (149 Kb)
  3.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA120 dk 3 Yrkesteknik (261 Kb)
  4.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA125 dk 4 Tolkning i teori och praktik (144 Kb)