Kursen är avsedd för den som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk. Det senare gäller i normalfallet för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord inte möjlig.

  • Vi ger kursen varje vårtermin.
  • Sök via utbildningskatalogen: Översättning II
  • Kurskod: TTA255

 

Förkunskapskrav

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning eller Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning

 

Schema

Vt -17 Schema TTA255

 

Kursbeskrivning med betygskriterer och litteratur

 Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur TTA255 Översättning II (172 Kb)

 

Delkurser vt -17

  1.  Kursbeskriv. med betyg. litteratur TTA255 dk 1 Översättning i teori och praktik II (154 Kb)
  2.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA255 dk 2 Textanalys (145 Kb)
  3.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA255 dk 3 Översättningsteori I (168 Kb)
  4.  Kursbeskriv. med betyg, litteratur TTA255 dk 4 Yrkeskunskap (142 Kb)

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Kursplan TTA255