1. Översättningsvetenskapens historiografi, som anlägger ett både nationellt och internationellt historiskt perspektiv på den översättningsvetenskapliga litteraturen.
  2. Den lingvistiskt och kognitivt orienterade översättningsvetenskapen, som beskriver källspråksorienterad och ekvivalensinriktad översättningsvetenskaplig forskning. Kognitiva perspektiv inom tolkforskningen berörs också.
  3. Det deskriptiva översättningsvetenskapliga paradigmet, där den moderna kontext- , system- och funktionsorienterade översättningsvetenskapen behandlas.

Schema

Ht -17 Schema TTA603

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Översättningsvetenskaplig teori och metod

 

Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur

Kursbeskriv., betyg, litt TTA603 Översättningsvetenskaplig teori och metod (147 Kb)