Erasmusstipendier

  • Du kan studera en eller två terminer utomlands via Erasmus.
  • Du kan även göra praktik på ett företag i ett annat land med Erasmusstipendium.

Kontakta vår internationella koordinator för mer information:
Morena Azbel Schmidt
morena.azbel-schmidt@su.se
Tfn. 08-16 17 11

Centralt avtal för utbytesstudier

Läs också om Stockholms universitets utbytesavtal.