Längre sjukfrånvaro anmäls till studievägledningen.

Tänk också på att anmäla sjukdom till CSN och Försäkringskassan.