Studentuppsatser

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Institutionen för svenska och flerspråkighet publicerar examensarbeten på kandidat, magister- och masternivå som nedladdningsbara fulltexter i DiVA. Det är du själv (student) som laddar upp din fil samt fyller i alla uppgifter i DiVA. Du måste också godkänna den elektroniska publiceringen. Därefter godkänner institutionens DiVA-administratör publiceringen, och först då blir uppsatsen synlig i DiVA.

Master- och magisteruppsatser 2014–

Från och med 2014 finns våra studenters uppsatser (master och magister) i publikationsdatabasen DiVA. En uppsats finns bara med om studenten själv har valt att ladda upp den.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.