Publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Tolk- och översättarinstitutet
  4. Publikationer
Boktrave TÖI-böcker

Vad är en publikation?

Publikationer innebär publicerade arbeten skrivna av forskare och lärare vid institutionen. Det kan vara artiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag, rapporter m.m. Vissa publikationer av institutionens forskare kan ingå i kurslitteraturen, t.ex. en artikel, eller en bok eller ett kapitel i en bok.

Var hittar jag kurslitteratur?

Vår kurslitteratur finns på respektive kurssida under rubriken "Kurslitteratur" eller "Kursbeskrivning inkl. litteraturlista" hos oss.

 

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.