Elin Svahn. Foto: Privat
Elin Svahn. Foto: Privat

Elin Svahn är 30 år och bosatt i Stockholm. Hon har etablerat sig som en skicklig översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur av hög kvalitet. Från franska har hon bland annat översatt den unga kongolesiska författaren Fiston Mwanza Mujilas roman Tram 83 (2016, Rámus förlag) som har ett mycket säreget språk. Svahns översättning har beskrivits som ”ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande”. Hon har vidare översatt verk av den franskkanadensiska författaren Lise Tremblay, Hägern (2015) och Huset på Saint Pauls väg (2017, båda på bokförlaget Rámus). 

Elin Svahn arbetar också som doktorand i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet med en undersökning av svenska översättares yrkesroll och identitet, och hon har varit aktiv med artiklar och föredrag om översättningar och översättande i olika sammanhang.

Ett livsvillkor för svensk litteratur, svenskt språk och svensk humanistisk tradition är goda och djärva översättningar, också av svårtillgängliga verk. Elin Svahn har både med egna översättningar och på annat sätt gjort väsentliga insatser för svensk översättningskultur.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte på Börshuset i Stockholm lördagen den 4 mars kl. 15.30. Prissumman är 20 000 kronor.

Om Svenska Humanistiska Förbundet

Svenska Humanistiska Förbundet verkar i svensk folkbildningstradition med att vidareföra och ompröva ett humanistiskt bildningsarv. Förbundet har ca 2500 medlemmar i närmare trettio lokalförbund runt om i landet. Det årliga priset till yngre humanist beslutas av en jury i vilken ingår Olle Josephson (ordf.), Anders Cullhed, Johan Hjertén, Gunilla Kindstrand och Stina Otterberg. 

Mer information

Ytterligare information om priset eller Svenska Humanistiska Förbundet kan lämnas av Olle Josephson, tel. 0734 233 154 och finns också förbundets hemsida www.humanistiskaforbundet.se.

_____________________________________________

PRESSMEDDELANDE från Svenska Humanistiska Förbundet.