Lagerkransar vid doktorspromovering
Lagerkransar vid doktorspromovering. Foto: Orasis

Ref.nr: SU FV-0679-17

Sista ansökningsdag: 2017-04-18

För exakta arbetsuppgifter, ansöknings- och kontaktinformation, se universitets webb:
Doktorand i översättningsvetenskap