Arbetsuppgifterna innefattar bland annat administrativt arbete med kontakt och stöd för studenter och lärare, planering av antagningsprov, planering för en utökad utbildning till tolk i offentlig sektor, uppföljning av kursbudget, ansökning och redovisning av EU-medel, uppföljning av studentprogression osv.

Läs mer om tjänsten, ansökan och kontaktuppgifter:
Utbildningskoordinator för tolkutbildningar

Ref.nr SU FV-3747-17

Sista ansökningsdag: 2017-12-11.