Med reservation för ändringar. För exakt program, se Bokmässans webb (länkar nedan).

Torsdag 28 september 

Hela torsdagens program (Bokmässans webb)

Kl. 10.00–10.30

Översätta för liten

Det pågår en barnboksboom i Sverige just nu, men hur ser det ut för de översatta barnböckerna? Barnboksöversättarna Anna Gustafsson Chen (Jimmy Liao) och Annakarin Thorburn (Isol) samtalar med Elin Svahn (Marc Martin) om barnböckers särdrag ur ett översättningsperspektiv.

 

Torsdag 28 september 

Hela torsdagens program (Bokmässans webb)

Kl. 10.30–11.00

Facklitterär översättning

Översättaren Henrik Gundenäs och redaktören Nils-Aage Larsson från Daidalos förlag möts i ett samtal om facklitterär översättning med utgångspunkt i Tim Lewens Vetenskapens mening samt andra översättningar. Hur skiljer sig facklitterär översättning från annan översättning – ur ett översättarperspektiv respektive ett redaktörsperspektiv? Arr: Tolk- och översättarinstitutet.

 

Fredag 29 september

Hela fredagens program (Bokmässans webb).

 

Lördag 30 september

Hela lördagens program (Bokmässans webb.

 

Lördag 30 september, Scener och samtal, Världskulturmuseet

Kl. 13.45–14.30

Att översätta lyric essays

Program: http://goteborgslitteraturhus.se/scenerochsamtal

 

Söndag 1 oktober

Hela söndagens program (Bokmässans webb).