Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin
Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Undertexter skapade av fans för fans, så kallade fansubs, har blivit ett globalt fenomen. Det som började som ett sätt för entusiaster att tillgängliggöra japansk tecknad film, s.k. anime, för en huvudsakligen amerikansk publik har vuxit till att omfatta alla möjliga språk och genrer.

Sedan ett decennium har det även forskats förhållandevis flitigt om dessa undertexter, som görs gratis av amatörer, som regel utan utbildning och med begränsad erfarenhet och även utan upphovsrättsinnehavarnas tillåtelse, eller ens vetskap. De flesta vetenskapliga studierna kommer dock huvudsakligen från länder där undertextning snarare är undantag än regel, som USA, Spanien, Kina eller Argentina. Fansubs i traditionella undertextningsländer, som t.ex. Sverige, har inte studerats hittills.

Den här presentationen tittar på svenska fansubs till tio engelskspråkiga filmer och analyserar hur de skiljer sig från professionella undertexter. Bland annat undersöks hurdan kvaliteten är på undertexterna, vilka normer de följer (om några) och hur kreativa de är i förhållande till undertexter producerade av professionella undertextare. Undersökningen söker med andra ord svara på frågan: Hur amatörmässiga är undertexter skapade av amatörer i ett
undertextningsland?