Doktorander

Våra doktorander i översättningsvetenskap

Doktorandnätverk för översättningsvetenskap

I TÖI:s doktorandnätverk för översättningsvetenskap är doktorander från högre lärosäten i Sverige med.

Administration utbildning på forskarnivå

Lena Grape

Administration för antagna doktorander (registrering, betygsrapportering o.d.). För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 526
Telefon: 08-16 29 68
Fax: 08-15 85 33
E-post: lena.grape@su.se

Kontakt forskning. Forskningsledare och studierektor utbildning på forskarnivå

Professor Cecilia Wadensjö

Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

Rum: D 548
Tfn: 08-16 14 83
E-post: cecilia.wadensjo@su.se

Kontakt forskning

Föreståndare Jan Pedersen

Jan Pedersen. Foto: Eva Dalin

Rum: D 509
Tfn: 08-16 29 27
E-post: jan.pedersen@su.se

Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Forskningsdatabasen
Svenskt översättarlexikon